မီးလှုံခြင်း၏ အပြစ် (၅) ပါး

၁။ အစက္ခုဿ - မျက်စိအားနည်းတတ်ခြင်း။
၂။ ဒုဗ္ဗဏ္ဏကရဏ - ပြာ၊ အိုးမဲ စသည်တို့ ပေကျံတတ်ခြင်း။
၃။ ဒုဗ္ဗလကရဏ - အင်အား နည်းပါးတတ်ခြင်း။
၄။ သင်္ဂဏိကာပဝဍ္ဎန - အပေါင်းအသင်း၌ မွေ့လျော်တတ်ခြင်း။
၅။ တိရစ္ဆာနကထာ ပဝတ္တန - တိရစ္ဆာန်နှင့် စပ်သော စကားကို ပြောဆိုတတ်ခြင်း။
(အဂ္ဂိသုတ် ပဉ္စက အင်္ဂုတ္တိုရ်)