ရသေ့ (၈) မျိုး

၁။ သပုတ္တဘရိယာရသေ့ - ပစ္စည်းဥစ္စာများစုဆောင်း၍ သားသမီးမယားနှင့် နေသောရသေ့။
၂။ ဥဉ္ဆာစရိယရသေ့ - ကောက်သင်းကောက်စားသော ရသေ့။
၃။ အနဂ္ဂိမက္ကိကရသေ့ - ဆန်စသည်ကို အလှူခံ၍ ချက်စားသော ရသေ့။
၄။ အသာမပါကရသေ့ - ဆွမ်းအကျက်ကို ခံစားသော ရသေ့။
၅။ အသ္မမုဋ္ဌိကရသေ့ - သစ်ခေါက်သစ်ခွံခွါ၍ ထောင်းထုစားသောရသေ့။
၆။ ဒန္တဝက္ကလိကရသေ့ - မိမိသွားဖြင့်သာ ကိုက်ခွါ၍စားရသေ့။
၇။ ပဝတ္တဖလဘောဇနရသေ့ - သစ်သီးစသည်များကို ခြွေဆွတ်၍စားသော ရသေ့။
၈။ မဏ္ဍပလာသိကရသေ့ - အလိုအလျောက် ကြွေကျလာသော အပွင့်အသီးတို့ကိုသာ စားသောရသေ့။
(သဋ္ဌာယတနှ သံယုတ်)