မယုံအပ်သော အရပ် (၃) ပါး

၁။ အစောင့်အကြပ် ထားရာအရပ်။
၂။ ဘေးဘယ ညှဉ်းဆဲရာ အရပ်။
၃။ အကျဉ်းခံရာအရပ်။