မင်းပေါင်း (၁၀) ပါးဆေး

၁။ ဗြဟ္မာမင်း - ဆေးဥတစ်လုံး၊
၂။ သိကြားမင်း - နနွင်းမင်း၊
၃။ ဗိဿနိုးမင်း - ငွေပန်းမင်း၊
၄။ စကြဝတေးမင်း - တိလက်သာ၊
၅။ မိုးမင်း - ဂမုံးရွှေဝါကြီး၊
၆။ လေမင်း - ဂမုံးရွှေဝါငယ်၊
၇။ ဂုံမင်း - ဂုံမင်းပင်၊
၈။ သက်ငယ်မင်း - သမန်းမြက်၊
၉။ လ မင်း - ဂမုံးလ ဝင်း၊
၁၀။ ကျက်သရေမင်း - ဂမုံးကျက်သရေဆောင်