မြင်းဆိုးမြင်းယုတ် လက္ခဏာ (၈) ပါး

၁။ ရှေ့သို့နှင်သော် နောက်သို့ဆုတ်သည်။ ရထားကို ကျောကုန်းဖြင့် နောက်သို့ရွှေ့စေတတ်သည်တစ်ပါး။
၂။ ရှေ့သို့နှင်သော်ခုန်လွှားသည်၊ ဝက်စွယ်ကိုချိုးတက်သည်၊ လှံတံကိုချိုးတက်သည်တစ်ပါး။
၃။ ရှေ့သို့နှင်သော ရထားဝက်စွယ်ကိုနင်း၍ ချိုးတက်သည်တစ်ပါး။
၄။ ခရီးမဟုတ်ရသွားတက်သည်တစ်ပါး။
၅။ ရှေ့သို့နှင်သော် ပတတ်ရပ်တက်သည်တစ်ပါး။
၆။ ရှေ့သို့နှင်သော် နှင်တံဇက်ကြိုးတို့ကို ကိုက်ဖြတ်၍ ထွက်ပြေးတက်သည်တစ်ပါး။
၇။ ရှေ့သို့နှင်သော် ရှေ့မတိုးနောက်မဆုတ် မြဲမြံစွာရပ်နေခြင်းတစ်ပါး။
၈။ ရှေ့သို့နှင်သော် ခြေကိုသာလှုပ်၍ နေခြင်းတစ်ပါး။