ပုဏ္ဏား (၄) မျိုး

၁။ ဗြာဟ္မာဏ - အလှူခံခြင်း၊ ဗေဒင်ဟောခြင်း၊ အသက်မွေးမှု စင်ကြယ်ခြင်းပြုသော ပုဏ္ဏား (စလွယ် ၉ သွယ်)။
၂။ ခတြ - မင်းထံခစား၍ ရဲခွန်ရဲအားနှင့် အသက်မွေးသော ပုဏ္ဏား။(စလွယ် ၆ သွယ်)
၃။ ဗိသျှ - ရောင်းဝယ်မှု၊ လယ်ထွန်မှုနှင့် အသက်မွေးသော ပုဏ္ဏား။ (စလွယ် ၃ သွယ်)
၄။ သုဒြ - ဆင်းရဲစွာ သူတစ်ပါး၏ အစေအပါးကိုခံ၍ အသက်မွေးသော ပုဏ္ဏား။ (စလွယ်မရှိ)