သရဏဂုံသုံးပါး ခံယူဆောက်တည်ခြင်း၏ အကျိုး (၈) ပါး

၁။ အရပ်ရှစ်မျက်နှာ၌ သူခပ်သိမ်းတို့၏ အပူဇော်ကို ခံရခြင်း။
၂။ ထက်မြတ်သောပညာရှိခြင်း။
၃။ အလုံးစုံသောနတ်တို့ မိမိအလိုသို့လိုက်ရခြင်း။
၄။ မနှိုင်းယှဉ်နိုင်သော စည်းစိမ်ချမ်းသာနှင့် ပြည့်စုံခြင်း။
၅။ အဆင်းလှခြင်း။
၆။ ခပ်သိမ်းသောသူတို့ချစ်မြတ်နိုးခြင်း။
၇။ ဖြစ်မိသော အဆွေခင်ပွန်းကို မပျက်စီးခြင်း။
၈။ များမြတ်သော အခြံအရံရှိခြင်း။