မကျူးလွန်အပ်သောမယား (၁၀) မျိုး

၁။ ဓနက္ကီတ - ငွေဖြင့် ဝယ်ထားသောမယား။
၂။ ဆန္ဒဝါသိနီ - နှစ်ဦးအလိုတူ၍ နေသော မယား။
၃။ ဘောဂဝါသိနီ - စည်းစိမ်ကြောင့် နေသောမယား။
၄။ ပဋဝါသိနီ - အဝတ်ပုဆိုး ပေး၍ ပေါင်းဖော်သောမယား။
၅။ ဩဒတ္တကိနီ - ထိမ်းမြားလက်ထပ်၍ ထားသောမယား။
၆။ ဩဘဋစုမ္ပဋ - ခေါင်းခုကိုချစေ၍ ပေါင်းဖော်သော ထင်းခွေရေခပ်မယား။
၇။ ဒါသီစဘရိယာစ - ကျွန်မလည်း ဖြစ်စေ မယားလည်းဖြစ်စေ လယ်ယာ၌ ခိုင်းစေသောမယား။
၈။ ကမ္မကာရီစ ဘရိယာစ - အိမ်မှုလုပ်လည်းဖြစ်စေ မယားလည်းဖြစ်စေ အိမ်ဖော်မယား။
၉။ ဓဇာဟဋာ - စစ်မြေမှ ဆောင်ယူလာသော မယား။
၁၀။ မုဟုတ္တိကာ - တခဏမျှ ငွေဖြင့်ဝယ်၍ထားသော ပြည့်တန်ဆာမယား။