မိန်းမမြတ် (၈) ယောက်

၁။ ထမင်းစားသောအခါ မိခင်ကဲ့သို့ လုပ်ကျွေးသောမိန်းမ။
၂။ လင်ကို အဝတ်အစားပြုပြင်တတ်သော မိန်းမ။
၃။ လင်ကို မောင်ကဲ့သို့ ရိုသေတတ်သောမိန်းမ။
၄။ ကျွန်မကဲ့သို့ လုပ်ကျွေးသောမိန်းမ။
၅။ ဘေးရှိသော အခါ အတိုင်အပင်ခံရသော မိန်းမ။
၆။ မွေ့လျော်ပျော်ဖွယ်ကို ပြုတတ်သောမိန်းမ။
၇။ အရောင်အဆင်းပြုပြင်တတ်သော မိန်းမ။
၈။ လင်၏ အလိုကိုလိုက်၍ သည်းခံနိုင်သောမိန်းမ။