ပါရမီ (၃) မျိုး

၁။ ဒသပါရမီ - ပါရမီဆယ်ပါးကို သားမယား ဥစ္စာ စည်းစိမ်ကို ဂရုမထားဘဲ ဖြည့်ခြင်း။
၂။ ဥပပါရမီ - ပါရမီဆယ်ပါးကို မိမိ၏ ကိုယ်လက်အင်္ဂါကို ဂရုမပြုဘဲ ဖြည့်ခြင်း။
၃။ ပရမတ္ထပါရမီ - ပါရမီဆယ်ပါးကို မိမိ၏ အသက်ကို ဂရုမပြုဘဲ ဖြည့်ခြင်း။