ဗုဒ္ဓ၏ စက္ခု (၅) ပါး

၁။ ဣန္ဒြိယပရောပရိယတ္တ၊ အာသယာနုသယဉာဏ်ဟူသော - ဗုဒ္ဓစက္ခု။
၂။ အောက်မဂ် ဖိုလ်ဉာဏ်ဟူသော - ဓမ္မစက္ခု။
၃။ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဟူသော - သမန္တစက္ခု။
၄။ ဒိဗ္ဗဟစက္ခုအဘိညာဉ်ဟူသော - ဒိဗ္ဗစက္ခု။
၅။ ပဗ္ဗေနိဝါသအဘိညာဉ်စသော - ဉာဏစက္ခု။