ရယ်ခြင်း (၃) ပါး

၁။ သူမြတ်ရယ်ခြင်း။
၂။ သူယုတ်ရယ်ခြင်း။
၃။ သူလတ်ရယ်ခြင်း။

သူမြတ်ရယ်ခြင်း ၂ ပါး -
၁။ သိတ - မျက်လုံးနှုတ်ခမ်းစဉ်းငယ် အနေပျက်ရုံ ပြုံးကာပြု၍ ရယ်ခြင်း။
၂။ ဥပဟသိတ - စဉ်းငယ်သွားပေါ်ရုံသာ ရယ်ခြင်း။

သူလတ်ရယ်ခြင်း ၂ ပါး -
၁။ ဝိဟသိတ - ပြကတေ့သော အသံညင်းညင်း ထွက်ရုံ ရယ်ခြင်း။
၂။ ဥပဟသိတ - ပခုံး ဦးခေါင်း လှုပ်အောင် ရယ်ခြင်း။

သူယုတ်ရယ်ခြင်း ၂ ပါး -
၁။ အပဟသိတ - မျက်ရည်ထွက်အောင်ရယ်ခြင်း။
၂။ အတိဟသိတ - ခြေပစ်လက်ပစ် မရှိုက်မရှူနိုင်အောင် ရယ်ခြင်း။