ပုလဲမျိုး (၈) ပါး

၁။ ဂဇမုတ္တာ = ရွှေအသားကဲ့သို့ အဆင်းရှိခြင်း။
၂။ သူကရမုတ္တ = ဝက်စွယ်၏ အရောင်ကဲ့သို့ရှိခြင်း။
၃။ ဘုဇင်္ဂသီသမုတ္တာ = အနီမျိုး တစ်ပြုံးရှိသည်။
၄။ ၀လာဟကမုတ္တာ = တိမ်မှ ဖြစ်သည်။မှောင်မျိုးကို ပျောက်စေတတ်၏။
၅။ မစ္ဆာ မုတ္တာ = ငါးဖယ်ကျောက်ကုန်းကဲ့သို့ ဆတ်ဆတ်ခုန်တတ်၏။အရောင်လျှပ်လျှပ်ရှိ၏။
၆။ သင်္ခ မုတ္တာ = ခရုသင်း ၀မ်းရေးကဲ့သို့လျှပ်လျှပ်ရှိသည်။အလုံးကား ကလောသီးခန့်ရှိသည်။
၇။ သိပ္ပိမုတ္တာ = အရည်တွေတွေရှိသည်။ပင်လယ်၌ရ၏။
၈။ ဝေဠုမုတ္တာ = ဝါးမှထွက်သည်။ အဆင်းကြာဖက်သဏ္ဌာန်ရှိ၏။