မဂ္ဂင် (၈) ပါး

၁။ သမ္မာဒိဋ္ဌိ = သစ္စာလေးပါးတရားကို ကောင်းစွာမြင်ခြင်း။
၂။ သမ္မာသင်္ကပ္ပေါ = ဝိတက်သုံးပါးမှကင်း၍ ကောင်းသော အကြံကို ကြံခြင်း။
၃။ သမ္မာဝါစာ = ဝစီဒုစရိုက်လေးပါးမှကြဉ်၍ ကောင်းသောစကားကိုဆိုခြင်း။
၄။ သမ္မာကမ္မန္တော = ကာယ ဒုစရိုက်သုံးပါးမှကြဉ်၍ ကောင်းသောအမှုလုပ်ခြင်း။
၅။ သမ္မာအာဇီဝေါ = အဓမ္မိက ဝါဏိဇ္ဇငါးပါးမှ ကြဉ်၍ အသက်မွေးခြင်း။
၆။ သမ္မာဝါယမော = ကုသိုလ်တရားတို့ကိုဖြစ်အောင် လုံလပြုခြင်း။
၇။ သမ္မာသတိ = နီဝရဏ တရားစသည်တို့ကို အဖန်ဖန်အောက်မေ့ခြင်း။
၈။ သမ္မာသမာဓိ = ကုသိုလ် တရားတို့ကို အာရုံ၌တည်ကြည်မြဲမြံစွာထားနိုင်ခြင်း။