သာကီဝင်မင်းမျိုးမှ ရှေးဦစွာ ရဟန်းဝတ်သော မင်းသား (၆) ယောက်

၁။ အနုရုဒ္ဓါမင်းသား။
၂။ အာနန္ဒာမင်းသား။
၃။ ဘဒ္ဒိယမင်းသား။
၄။ ကိမိလမင်းသား။
၅။ ဘဂုမင်းသား။
၆။ ဒေဝဒတ်မင်းသား။