ဗေဒင် (၄) ပုံ

၁။ ဣရုဗေဒင်ကျမ်း - နေကြတ်၊ လကြတ်အခါကို ဟောသောကျမ်း။
၂။ ယဇုဗေဒင်ကျမ်း - ဂြိုဟ်နတ်ပူဇော်နည်းကို ဟောသောကျမ်း။
၃။ သာမဗေဒင်ကျမ်း - နေ၊ လ၊ နက္ခတ်တို့၏ သွားလမ်းကို ဟောသောကျမ်း။
၄။ အာထဗ္ဗဏဗေဒင်ကျမ်း - ပြုစားသောနည်းကို ဟောသောကျမ်း။