ယောက်ျား မိန်းမတို့၏ နှောင်ဖွဲ့ခြင်းတရား (၈) ပါး

၁။ ရုဏ္ဏေန ဗန္ဓတိ = ကရုဏာသက်အောင် ငိုယို၍ နှောင်ဖွဲ့ခြင်း။
၂။ ဟသိတေန ဗန္ဓတိ = ချစ်ကြည်အောင် ပြုံးရွှင်နှောင်ဖွဲ့ခြင်း။
၃။ ဘဏိတေန ဗန္ဓတိ = နားဝင်ချိုအောင် ပြောဆို၍ နှောင်ဖွဲ့ခြင်း။
၄။ အာကပ္ပေန ဗန္ဓတိ = အဝတ်တန်ဆာ လှပစွာဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခြင်း။
၅။ ဝနဘင်္ဂေန ဗန္ဓတိ = တောမှပန်းသစ်သီးစသည်တို့ဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခြင်း။
၆။ ဂန္ဓေန ဗန္ဓတိ = မွှေးရနံ့ တို့ဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခြင်း။
၇။ ရသေနဗန္ဓတိ = စားကောင်းသော အရသာ တို့ဖြင့်နှောင်ဖွဲ့ခြင်း။
၈။ ဖဿေန ဗန္ဓတိ = ကိုယ်အတွေ့ဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခြင်း။