မြင်းမိုရ်တောင်၏ တောင်စဉ် (၇) ထပ်

၁။ ယုဂန္ဓရတောင်။
၂။ ဤသန္ဓရတောင်။
၃။ကရဝိကတောင်။
၄။ သုဒဿနတောင်။
၅။ နေမိန္ဓရတောင်။
၆။ ဝိနတကတောင်။
၇။ အဿကဏ္ဏတောင်။
မှတ်ချက်။ ။ ထိုတောင် ၇ ထပ်တို့၏ အကြား တစ်ခု တစ်ခု၌ အလွန်နက်ရှိုင်း၍ ထောက်တည်ရာ မရသော အကြား ခုနစ်ကို (သီဒါ) ခုနစ်တန် ဟုခေါ်၏။