သီလအပြား (၇) ပါး

၁။ ငါးပါးသီလရိုးရိုး - သာမန် လူ နတ် တိရစ္ဆာန်တို့အတွက် နိစ္စသီလမျိုး၊
၂။ ငါးပါးသီလ အထူး - ကောမာရဗြဟ္မစရိယ သီလမျိုး၊
၃။ ခြောက်ပါးသီလ - ဘိက္ခုနီလောင်း သိက္ခမာန်များအတွက်၊
၄။ ရှစ်ပါးသီလ - ဥပေါသထသီလမျိုး၊
၅။ ကိုးပါးသီလ - စကြာမင်းနှင့် မိဖုရားကြီးများ၊ သားတော် သမီးတော် ဆွေတော် မျိုးတော်၊ တိုင်းသူပြည်သားတို့ စောင့်ထိန်းသော ဥပေါသထသီလမျိုး၊
၆။ ဆယ်ပါးသီလ - လူ သာမဏေတို့ သီလ၊ လူအတွက် နိစ္စသီလမျိုး၊
၇။ စတုပါရိသုဒ္ဓိသီလ - ရဟန်းတော်များသီလ။