ဟတ္ထဒါသကျွန် (၂) ပါး

၁။ လက်ပြစ်လျော်ကြေးကို မလျော်နိုင်၍ အမှုရှင်ထံ ကျွန်ဖြစ်ခံရသောသူ။
၂။ လက်ပြစ်လျော်ရန် အခြားသူထံ ငွေချေးယူ၍ အမှုရှင်အား ပေးပြီးနောက် ငွေရှင်ထံ ကျွန်ဖြစ်ခံရသောသူ (ဟတ္ထပရဓန)။