ပါဏာတိပါတကံ အပြစ် (၉) ပါး

၁။ အင်္ဂါကိုယ်လက် ချို့တဲ့ခြင်း။
၂။ ရုပ်ရည်မွဲပြာ ကြမ်းတမ်းခြင်း။
၃။ ခွန်အားယုတ်ခြင်း။
၄။ လျင်မြန်ခြင်းမရှိ။
၅။ ပေါ်လာသော ရောဂါဘေးကိုကြောက်တတ်ခြင်း၊ ဘေးမှမလွတ်ခြင်း။
၆။ သူတစ်ပါး၏ ပယောဂဖြင့် သေရခြင်း။
၇။ အနာရောဂါဘယ စွဲကပ်ခြင်း။
၈။ အခြွေအရံ မရှိခြင်း၊ ရှိပြီးအခြွေအရံတို့ ပျက်စီးရခြင်း။
၉။ အသက်တမ်းအတိုင်း မနေရခြင်း။