မှန်ကင်းကဲ့သို့ ကျင့်ရာသူ (၃) ယောက်

၁။ အမျိုးမြတ်သူ
၂။ ပညာရှိသူ။
၃။ အရွယ်ကြီးသူ။