မီး (၁၁) ပါး

၁။ ရာဂမီး - တပ်မက်ခြင်း။
၂။ ဒေါသမီး - အမျက်ထွက်ခြင်း။
၃။ မောဟမီး - အမြင်မှန်မရခြင်း။
၄။ ဇာတိမီး - ပဋိသန္တေ နေရခြင်း။
၅။ ဇရာမီး - အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း။
၆။ မရဏမီး - အေကျေပျက်စီးခြင်း။
၇။ သောကမီး - ပူဆွေးခြင်း။
၈။ ပရိဒေဝမီး- ငိုကြွေးခြင်း။
၉။ ဒုက္ခမီး - ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း။
၁၀။ ဒေါမနဿမီး - စိတ်ဆင်းရဲခြင်း။
၁၁။ ဥပါယာသမီး - သက်ကြီးရှိုက်ငင် ဖြစ်ခြင်း။