ရဟန်းဥစ္စာ (၄) မျိုး

၁။ သင်္ကန်း။
၂။ ဆွမ်း။
၃။ ကျောင်း။
၄။ ဆေး။