ရန်အောင်ရာ အကြောင်းတရား (၄) ပါး

၁။ သစ္စာ -မှန်ကန်သော စကားကိုဆိုခြင်း။
၂။ ဓမ္မ - တရားနှင့်ပြည့်စုံခြင်း ပညာရှိခြင်း။
၃။ ဓိတိ - ဝီရိယရှိခြင်း။
၄။ စာဂ - အသက်ကိုစွန့်၍ ရဲရင့်စွာပြုခြင်း။