နတ်ပူးသူတို့၌ ရှိသော အင်္ဂါ (၉) ပါး ( ဥမ္မာဒနိဒါန်း )

၁။ သန္တုဋ္ဌော = ရောင့်ရဲလွယ်၏။
၂။ သုစိ = စင်ကြယ်သန့်ရှင်း၏။
၃။ ရတိဒိဗ္ဗမာလဂန္ဓော = ကဲလွန်သော နတ်ပန်းကဲ့သို့ အနံ့ရှိ၏။
၄။ နိဒ္ဒန္တိ = အိပ်ပျော်ခြင်းမရှိ။
၅။ အဓိက သက္ကတ ဘာသီ = မူလက စာမတတ်သော်လည်း သက္ကတမာဂဓဘာသာတို့ကို ပြေနိုင်ခြင်း။
၆။ တေဇသီ = တန်ခိုးရှိ၏။
၇။ ထိရနယနော = မမှိတ်သောမျက်စိရှိ၏။
၈။ ဝရပဒါတ = ကောင်းမြတ်သောဝတ္ထုကို ပေးတတ်၏။
၉။ ဗြာဟ္မဏျော ဘဝတိ = မြတ်သောအကျင့်ရှိသူကို ချစ်တတ်၏။