မြားရေး (၅) ပါး

၁။ ဝင်္ကဝေဒိ - သတ္တဝါ ပုန်းလျှိုးရာသို့ ကွေ့ကောက်၍ မှန်အောင် ပစ်နိုင်ခြင်း။
၂။ ခဂ္ဂဝေဒိ - လှံအဖျား သန်လျက်အဖျားတို့ကို ထက်ဝက်ခွဲနိုင်ခြင်း။
၃။ ဝါလဝေဒိ - သားမြီးဖျားကို ထက်ဝက်ခွဲနိုင်ခြင်း။
၄။ သဒ္ဒဝေဒိ - အသံကြားကာမျှနှင့် ညတွင် ပစ်နိုင်ခြင်း။
၅။ ဥဒကဝေဒိ - ရေထဲရှိသတ္တဝါကို ရေအလျင်ကို ဖြတ်၍ ပစ်နိုင်ခြင်း။
ဤတွင် အက္ခဏဝေဒိ - ထည့်က ခြောက်ပါးဖြစ်၏။