နေထွက်ချိန် လင်္ကာ (၁၂) ပါး

၁။ ခူး၊ သောင်၊ နွေ၊ ထွက်၊ -> တန်ခူးလ ၆-၀၀
၂။ ဆုန်၊ ဖက်၊ မေး၊ နှင်း၊ -> ကဆုန်လ ၅-၅၀
၃။ ယုန်၊ မင်း၊ လှ၊ ထွေ၊ -> နယုန်လ ၅-၄၀
၄။ ဆို၊ ပေ၊ ဆယ်၊ ထပ်၊ -> ဝါဆိုလ ၅-၃၀
၅။ ခေါင်၊ မတ်၊ လယ်၊ တို၊ -> ဝါခေါင်လ ၅-၄၀
၆။ လင်း၊ ပျို့၊ ပျို၊ ထွေး၊ -> တော်သလင်းလ ၅-၅၀
၇။ ကျွတ်၊ သွေး၊ ထွက်၊ ထွက်၊ -> သီတင်းကျွတ်လ ၆-၀၀
၈။ မုန်း၊ သက်၊ အော်၊နေ၊ -> တန်ဆောင်မုန်းလ ၆-၁၀
၉။ နတ်၊ သေ၊ချန်၊ထား၊ -> နတ်တော်လ ၆-၂၀
၁၀။ ပြား၊ သား၊ စုတ်၊ တန်၊ -> ပြာသိုလ ၆-၃၀
၁၁။ တွဲ၊ ဟန်၊ ခေါ်၊ ထူ၊ -> တပို့တွဲလ ၆-၂၀
၁၂။ ပေါင်း၊ ဟု၊ အ၊ တင်း၊ -> တပေါင်းလ ၆-၁၀
မှတ်ချက် ။ ။ စနေကို (၀) ယူပါ။
မြန်မာပြည်၌ အရုဏ်တက်ချိန်နှင့် နေထွက်ချိန် လင်္ကာများဖြစ်သည်။