သီလညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်းတရား (၁၆) ပါး

၁။ လာဘ - လာဘ်ကိုငဲ့၍ ပျက်စီးခြင်း၊
၂။ ယသ - ခြွေရံကျော်စောမှုကို ငဲ့သောကြောင့်လည်းကောင်း၊
၃။ ဉာတိ - ဆွေမျိုးကြောင့်လည်းကောင်း၊
၄။ အင်္ဂါ - ခြေလက်စသည်ကြောင့်လည်းကောင်း၊
၅။ ဇီဝိတ - အသက်ကြောင့်လည်းကောင်း၊
၆။ ခဏ္ဍာ - ကျိုးခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊
၇။ ဆိဒ္ဒ - ပေါက်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊
၈။ သဗလ - ပြောက်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊
၉။ ကမ္မာသ - ကြားခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊
၁၀။ မိန်းမတို့က နံသာစသည်ဖြင့် သုံးသပ်ပေးသည်ကို သာယာခြင်းလည်းကောင်း၊
၁၁။ မိန်းမတို့နှင့် ပြုံးရယ်ကစား ပျော်ပါးမြူးထူးခြင်းလည်းကောင်း၊
၁၂။ မိန်းမတို့အား စိန်းစိန်းစိုက်၍ ကြည့်ခြင်းလည်းကောင်း၊
၁၃။ မိန်းမအသံကို သာယာခြင်းလည်းကောင်း၊
၁၄။ ရှေးအခါက ပြုကျင့်ဖူးသော မေထုန်ကာမကို အာရုံပြု၍ သာယာခြင်းလည်းကောင်း၊
၁၅။ သူတပါးတို့ ပြုကျင့်သော မေထုန်ကာမကို အာရုံပြု၍ သာယာခြင်းလည်းကောင်း၊
၁၆။ ဤသီလကြောင့် နတ်ရွာသုဂတိ ဘုံဘဝသို့ ရပါလို၏ဟု တောင့်တခြင်းလည်းကောင်း။