မီး (၃) ပါး

၁။ ရာဂမီး - ကိလေသာ တောက်လောင်မှု။
၂။ ဒေါသမီး - အမျက်ဒေါသ တောက်လောင်မှု။
၃။ မောဟမီး - အမြင်မှန် မရသဖြင့် တောက်လောင်မှု။