သုဒ္ဓါဝါသ (၅) ဘုံ

၁။ အဝိဟာဘုံ။
၂။ အတပ္ပါဘုံ။
၃။ သုဒဿာဘုံ။
၄။ သုဒဿီဘုံ။
၅။ အကနိဋ္ဌာဘုံ။
( ထို ငါးဘုံကို လောကုတ္တရာဘုံ ဟူ၍လည်းခေါ်၏။)