သည်းမခံခြင်း အပြစ် (၅) ပါး

၁။ သူတော်ကောင်းများ ကဲ့ရဲ့၏။
၂။ လူမုန်းများ၏။
၃။ နတ်တို့မနှစ်သက်။
၄။ တွေဝေလျက် သေ၏။
၅။ သေလျှင် အပါယ်သို့ လားရ၏။