ပဓာနိယအင်္ဂါ (၅) ပါး

ဝိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ရန် အင်္ဂါ (၅) ပါး
၁။ သဒ္ဓါ - ယုံကြည်သော သဒ္ဓါတရားနှင့် ပြည့်စုံခြင်း။
၂။ အပ္ပာဗာဓ - ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ကျန်းမာတောင့်တင်း အနာကင်းခြင်း။
၃။ အမာယာ - စိတ်နှလုံးဖြောင့်စင်းကြည်လင်ခြင်း။
၄။ ဝီရိယ - ဝီရိယလုံ့လ အားကြိုးမာန်တက်ရှိခြင်း။
၅။ ပညာ - နာမ်ရုပ် နှစ်တန် ဖြစ်ပျက်ဟန် အမှန်သိခြင်း။