ဌာယီဘာဝ (၉) ပါး

၁။ ရတိ - မွေ့လျော်ခြင်း
၂။ ဟာသ - ရွှင်လန်းခြင်း
၃။ သောက - စိုးရိမ်ခြင်း
၄။ ကောဓ - စိတ်ဆိုးခြင်း
၅။ ဥဿာဟ - လုံ့လထုတ်ခြင်း
၆။ ဘယ - ထိတ်လန့်ခြင်း
၇။ ဇိဂုစ္ဆ - စက်ဆုပ်ခြင်း
၈။ ဝိမှယ - အံ့ဩခြင်း
၉။ သမ - ငြိမ်းအေးခြင်း