နိဿဂ္ဂိယပါစိတ် (၃၀) ပါး

စီဝရဝဂ် (၁၀) ပါး

၁။ ပထမ ကထိနသိက္ခာပုဒ် - ခရီးသွားကြသော ရဟန်းများအထုပ်အပိုးတွေကို ထမ်းကြရွက်ကြမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၂။ ဒုတိယ ကထိနသိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းများ သင်္ကန်းကြီးကို ပစ်ထားခဲ့မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၃။ တတိယ ကထိနသိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းအများ အကာလ၌ ရသော သင်္ကန်းကို တစ်လထက်ပို၍ မချုပ်ဆိုးဘဲထားမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၄။ ပုရာဏစီဝရသိက္ခာပုဒ် - ရှင်ဥဒါယီ ဇနီးဟောင်း ဘိက္ခုနီအား သင်္ကန်းလျှော်ခိုင်းမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၅။ စီဝရပဋိဂ္ဂဟဏသိက္ခာပုဒ် - ရှင်ဥဒါယီ ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီမ၏ သင်းပိုင်ကို အလှူခံမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၆။ အညာတိကဝိညတ္တိသိက္ခာပုဒ် - ရှင်ဥပနန္ဒ သင်္ကန်းကို အတင်းတောင်းမှု ပညတ်ခြင်း။
၇။ တတုတ္တရိသိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီ ရဟန်းများ သင်္ကန်းအပိုတောင်းမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၈။ ဥပက္ခဋသိက္ခာပုဒ် - ရှင်ဥပနန္ဒ ရည်ရွယ်ရင်းထက်တန်ဖိုး ပိုအောင်သင်္ကန်းစီမံမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၉။ ဒုတိယဥပက္ခဋသိက္ခာပုဒ် - ရှင်ဥပနန္ဒ ဒါယကာနှစ်ဦးထံ သွား၍ သင်္ကန်းကို တန်ဖိုးပိုအောင် စီမံမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၁၀။ ရာဇသိက္ခာပုဒ် - ရှင်ဥပနန္ဒ ဝေယျာဝစ္စပြုသူအား အတင်းတောင်းမှုကို ပညတ်ခြင်း။

ကောသိယဝဂ် (၁၀) ပါး

၁၁။ ကောသိယ သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ အိုးလုပ်သူတို့ထံ တိုက်တွန်းမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၁၂။ သုဒ္ဓကာဠကသိက္ခာပုဒ်ဆဗ္ဗဂ္ဂီ - ရဟန်းများ အနက်ရောင်ချည့် သက်သက်ဖြင့် အခင်းပြုမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၁၃။ ဒွေဘာဂ သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်များ အနက်ရောင် အထည်ကိုယ်တွင် အဖြူရောင် အနားကွပ်ရုံသာထည့်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၁၄။ ဆဗ္ဗဿသိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းအများ နှစ်စဉ်အခင်းသစ် ပြုလုပ်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၁၅။ နိသီဒနသန္ထတသိက္ခာပုဒ်- ရဟန်းအများ အခင်းဟောင်းကို စွန့်ပစ်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၁၆။ ဧဠကလောမသိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းတစ်ပါး သိုးမွေးအထုပ်ကြီးရွက်လာမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၁၇။ဧဠကလောမဓောဝါပနသိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ ဘိက္ခုနီတို့အား ခိုင်းမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၁၈။ ရူပိယသိက္ခာပုဒ် - ရှင်ဥပနန္ဒ ငွေအလှူခံမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၁၉။ ရူပိယသံဝေါဟာရ သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ ရွှေငွေ လဲလှယ်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၂၀။ ကယဝိက္ကယသိက္ခာပုဒ် - ရှင်ဥပနန္ဒ ပရိဗိုဇ်နှင့် အဝတ်ချင်းလဲမှုကို ပညတ်ခြင်း။

ပတ္တဝဂ် (၁၀) ပါး

၂၁။ ပတ္တသိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ သပိတ်များစွာ ကိုယ်ပိုင်ထားမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၂၂။ (က) ဥုနပဉ္စဗန္ဓနသိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းအများ အလိုက်မသိဘဲ သပိတ်တောင်းမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၂၃။ ဘေသဇ္ဇသိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းအများ ထောပတ်စသော ဆေးများကို ကြာရှည်စွာ သိမ်းထားမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၂၄။ ဝဿိကသာဋိကသိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ မိုးလမရောက်ခင် မိုးရေခံသင်္ကန်း ချုပ်ဆိုးဝတ်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၂၅။ စီဝရအစ္ဆိန္ဒနသိက္ခာပုဒ် - ရှင်ဥပနန္ဒ ပေးပြီးသင်္ကန်းကို ပြန်၍ လုယူမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၂၆။ သုတ္တဝိညတ္ထိသိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီ ရဟန်းများ ချည်တို့ကို များစွာတောင်းမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၂၇။ မဟာပေသကာရ သိက္ခာပုဒ် - ရှင်ဥပနန္ဒမိမိဖို့ ရည်မှန်းသော သင်္ကန်းကို ရည်မှန်းသော အဖိုးထက်ပို၍ကုန်အောင် စီမံမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၂၈။ အစ္စေကစီဝရ သိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းအများ အစ္စေကသင်္ကန်းကို ကြာရှည်စွာထားမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၂၉။ သာသင်္ကသိက္ခာပုဒ် - တောကျောင်း ရဟန်းအများ ခြောက်ညဉ့်ထက်ပို၍ သင်္ကန်းနှင့် ကင်းနေမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၃၀။ ပရိဏတိသိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ သံဃာလှူမည့်သင်္ကန်းကို မိမိသို့ လှူစေမှုကို ပညတ်ခြင်း။