မြတ်စွာဘုရား၏ အသံတော်အင်္ဂါ (၈) ပါး

၁။ ဝိဿဋ္ဌ - သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း။
၂။ ဝိညေယျ - သိလွယ်ခြင်း။
၃။ မဉ္ဇူ - သာယာခြင်း။
၄။ သဝနီယ - နာချင်ဘွယ်ရှိခြင်း။
၅။ ဗိန္ဓု - သလုံးတစည်းတည်း ရှိခြင်း။
၆။ အဝိသာရီ - ပရိသတ်အပြင်သို့ ပြန့်မထွက်ခြင်း။
၇။ ဂမ္ဘီရ - နက်နဲခြင်း။
၈။ နိန္ဒာဒိ - ပဲ့တင်ထပ်ခြင်း။
(မဇ္စျိမပဏ္ဏာသ ပါဋ္ဌိတော်)