ဘူး ဓား တံတင်း ခွက် ကြုတ်လှူသော အကျိုး (၁၀) ပါး

၁။ ခပ်သိမ်းသော အခါတို့၌လုံခြုံခြင်း။
၂။ များသောအခြံအရံရှိခြင်း။
၃။ ဝေဖန်နိုင်သော ပညာရှိခြင်း။
၄။ သိမ်မွေ့နူးညံ့ခြင်း။
၅။ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်းမှကင်းခြင်း။
၆။ များသော ဂုဏ်ကျေးဇူးတို့ကို ရခြင်း။
၇။ ညီညွတ်သော ခြေဖဝါးရှိခြင်း။
၈။ ထိတ်လန့်ခြင်းမှ ကင်းခြင်း။
၉။ ရွှေ ငွေ ဘဏ္ဍာစသော အသုံးအဆောင်ရှိခြင်း။
၁၀။ ထိုထိုရတနာတို့ မပျောက်မပျက်ခြင်း။