ပြည်ကြီး (၁၉) ပြည်

၁။ ဗာရာဏသီပြည်၊
၂။ သာဝတ္ထိပြည်၊
၃။ ဝေသာလီပြည်၊
၄။ မိထိလာပြည်၊
၅။ အာဠဝီပြည်၊
၆။ ကောသမ္ဘီပြည်၊
၇။ ဥဇ္ဇေနီပြည်၊
၈။ တက္ကသီလပြည်၊
၉။ သာဂလပြည်၊
၁၀။ သံသုမာရဂီရိပြည်၊
၁၁။ ရာဇဂဟပြည်၊
၁၂။ ကာပိလဝတ္ထုပြည်၊
၁၃။ သာကေတပြည်၊
၁၄။ ဣန္ဒပတ္ထနဂိုရ်ပြည်၊
၁၅။ ဥဂ္ဂဋ္ဌပြည်၊
၁၆။ ပါဋလိပုတ်ပြည်၊
၁၇။ စေတုတ္တရာပြည်၊
၁၈။ သင်္ကဿနဂိုရ်ပြည်၊
၁၉။ ကုသိနာရာမပြည်။