မနုဿဝိဂ္ဂဟ သိက္ခာပုဒ်၏ အင်္ဂါ (၅) ပါး

၁။ ထိုသတ္တဝါသည် လူဖြစ်ခြင်း၊
၂။ လူဟူ၍ အမှတ်ရှိခြင်း၊
၃။ သေစေလိုသော စိတ်ရှိခြင်း၊
၄။ လုံ့လပယောဂဖြင့် သတ်ခြင်း၊
၅။ သတ်၍ သေခြင်း။