မဟေသီဘိသေက (၄) ပါး

၁။ အဂ္ဂမဟေသီဘိသေက - တောင်နန်းမိဖုရားကြီး ဘိသိက်။
၂။ မဇ္စျိမ မဟေသီဘိသေက - အလယ်နန်းမတော်ကြီး ဘိသိက်။
၃။ တိဿမဟေသီဘိသေက - မြောက်နန်းမတော် ဘိသိက်။
၄။ စူဠမဟေသီဘိသေက - အနောက်နန်းမတော် ဘိသိက်။