သတ္တာဝါသ ဘုံ (၉) ဝ

၁။ နာနတ္တကာယ နာနတ္တသညီ - လူ အချို့သောနတ်နှင့် ဝိနိပါတများ။
၂။ နာနတ္တကာယ ဧကတ္တသညီ - အပါယ်လေးဘုံသားနှင့် ပထမ ဈာန်ဗြဟ္မာများ။
၃။ ဧကတ္တကာယ နာနတ္တသညီ - အာဘဿရာဘုံ ဗြဟ္မာများ။
၄။ ဧကတ္တကာယ ဧကတ္တသညီ - သုဘကိဏှာဘုံ ဗြဟ္မာများ။
၅။ ပဉ္စမ သတ္တာဝါသ - အသညသတ်ဘုံ ဗြဟ္မာများ။
၆။ ဆဋ္ဌ သတ္တာဝါသ - အာကာသာနဉ္စာယတနဘုံဗြဟ္မာများ။
၇။ သတ္တမ သတ္တာဝါသ - ဝိညာဏဉ္စာယတနဘုံ ဗြဟ္မာများ။
၈။ အဋ္ဌမ သတ္တာဝါသ - အာကိဉ္စညာယတနဘုံ ဗြဟ္မာများ။
၉။ နဝမ သတ္တာဝါသ - နေဝသညာနာသညာယတနဘုံ ဗြဟ္မာများ။
(နဝက အင်္ဂုတ္တိုရ် သတ္တာဝါသသုတ်)