ပါဋိဒေသနီယ ရဟန်းသိက္ခာပုဒ် (၄) ပါး

၁။ ရဟန်းသည် ရဟန်းမိန်းမလက်မှ ဆွမ်းကို ခံယူစားသောက်ခြင်းမပြုရ ဟု ပညတ်ခြင်း။
၂။ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ ဆွမ်းစားနေစဉ် ဆွမ်းစီမံသူကို မတားမြစ်ရ ဟု ပညတ်ခြင်း။
၃။ ရဟန်းအများ အတိုင်းအရှည် မသိဘဲ ဆွမ်းဘောဇဉ် မခံယူရဟု ပညတ်ခြင်း။
၄။ ရဟန်းတို့သည် အမျိုးသမီးများ ဖျက်ဆီးသော လူဆိုးများနေသော နေရာကို ကြိုတင်၍ ပြောရမည်ဟု ပညတ်ခြင်း။