သရဏဂုံ ဆောက်တည်ခြင်းအကြောင်း (၄) ပါး

၁။ အမျိုးအမှတ်ဖြင့် ရှိခိုးကိုးကွယ်ခြင်း။
၂။ ဘေးကိုကြောက်သောအားဖြင့် ရှိခိုးကိုးကွယ်ခြင်း။ မမြောက်။
၃။ ကျေးဇူးရှင်ဆရာအမှတ်ဖြင့် ရှိခိုးကိုးကွယ်ခြင်း။ မမြောက်။
၄။ မြတ်သောအလှူခံတော်မူထိုက်သောအားဖြင့် ရှိခိုးကိုးကွယ်ခြင်း။ သရဏဂုံမြောက်၏။