မအောင့်နိုင်သော အဟုန် (၁၄) ပါး

၁။ ခုဒ္ဒါ - ဆာလောင်ခြင်း၊
၂။ တြိသျှန - မွတ်သိပ်ခြင်း၊
၃။ နိဒ္ဒါ - အိပ်ချင်ခြင်း၊
၄။ မလ - ကျင်ကြီးစွန့်လိုခြင်း၊
၅။ မုတ္တံ - ကျင်ငယ်စွန့်လိုခြင်း၊
၆။ ဒကာရ - လေချဉ်တက်ခြင်း၊
၇။ ဝမ္မန - ပျို့အန်ခြင်း၊
၈။ အဝေါယု - လေသက်လိုခြင်း၊
၉။ အဿု - မျက်ရေထွက်လိုခြင်း၊
၁၀။ ခွာသွဝေ - မောပန်းသည်ကို ဖြေလိုခြင်း၊
၁၁။ ခံဆီ - ချောင်းဆိုးလိုခြင်း၊
၁၂။ ဆိံက - ချေဆတ်လိုခြင်း၊
၁၃။ ကျမုဟာ - သန်းဝေလိုခြင်း၊
၁၄။ ကာမဒေဝ - ကာမဂုဏ်ကို မအောင့်အီးနိုင်ခြင်း။