သကဒါဂါမ် (၃) ပါး

၁။ ဧကဗီဇ သကဒါဂါမ် - တစ်ကြိမ်သာ ပဋိသန္ဓေနေပြီး ကျွတ်လွတ်သော သကဒါဂါမ်။
၂။ ဒွိဗီဇ သကဒါဂါမ် - နှစ်ကြိမ် ပဋိသန္ဓေနေပြီးမှ ကျွတ်လွတ်သော သကဒါဂါမ်။
၃။ ဘုံစဉ်စံ သကဒါဂါမ် - တစ်ဘဝပြီး တစ်ဘဝ နိဗ္ဗာန်တိုင် မြင့်မြတ်သွားသော သကဒါဂါမ်။