မင်္ဂလာ (၇) ပါး

=ယောက်ျားကလေးများ
၁။ ဇာတမင်္ဂလာ - ဖွားမြင်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ပြုသော မင်္ဂလာ၊
၂။ သီလဂ္ဂဟနမင်္ဂလာ - သီလယူစေသော မင်္ဂလာ၊
၃။ နာမကရဏမင်္ဂလာ - အမည်မှည့်သော မင်္ဂလာ၊
၄။ အာဟာရ ပရိဘောဂမင်္ဂလာ - ထမင်းအစာ ခွံ့သော မင်္ဂလာ၊
၅။ ကဏ္ဏဝိဇ္ဈနမင်္ဂလာ - နားထွင်းမင်္ဂလာ၊
၆။ ဒုဿဂဟနမင်္ဂလာ - အဝတ်ပုဆိုး ဆင်သော မင်္ဂလာ၊
၇။ စူဠကပ္ပနမင်္ဂလာ - သျှောင်ထုံးသော မင်္ဂလာ။

=မိန်းကလေးများ
၁။ ဘတ္တမင်္ဂလာ - ထမင်းခွံ့သော မင်္ဂလာ၊
၂။ ကေသစ္ဆေဒနမင်္ဂလာ - ငယ်ဆံဖြတ်သော မင်္ဂလာ၊
၃။ တမ္ဗုလဘတ္တမင်္ဂလာ - ကွမ်းဖတ်ခွံ့ခြင်း မင်္ဂလာ၊
၄။ ရဝိန္ဒုဒဿနမင်္ဂလာ - နေ လ ပြခြင်း မင်္ဂလာ၊
၅။ ဒေါဠာကရဏမင်္ဂလာ - ပုခက်တင်မင်္ဂလာ၊
၆။ ကဏ္ဏဝိဇ္ဈနမင်္ဂလာ - နားသ မင်္ဂလာ၊
၇။ အာဝါဟ ဝိဝါဟ မင်္ဂလာ - ထိမ်းမြားမင်္ဂလာ။