ဗျသန တရား (၅) ပါး

၁။ ဉာတိဗျသန - ဆွေမျိုးဉာတိတို့ သေကျေပျက်စီးခြင်း။
၂။ ဘောဂဗျသန - ရာထူးဂုဏ်သိန် စည်းစိမ်ဥစ္စာလျှောကျ ပျက်စီးခြင်း။
၃။ ရောဂဗျသန - အနာရောဂါ နှိပ်စက်ပျက်စီးခြင်း။
၄။ သီလဗျသန - အကျင့်သီလ ပျက်စီးခြင်း။
၅။ ဒိဋ္ဌိဗျသန - အယူဝါဒ လွဲမှားပျက်စီးခြင်း။
(သင်္ဂြိုဟ်)