မရောင့်ရဲသူ (၄) မျိုး

၁။ မင်းသည် ဥစ္စာ၌ မရောင့်ရဲခြင်း။
၂။ပညာရှိသည် စကားကောင်း၌ မရောင့်ရဲခြင်း။
၃။ မျက်စိသည် ချစ်သောသူကို မြင်ခြင်း၌ မရောင့်ရဲခြင်း။
၄။ သမုဒ္ဒရာသည် ရေ၌ မရောင့်ရဲခြင်း။
(လောကနီတိကျမ်း)