အနုဘာဝ (သို့) သာတွိကဘာဝ (၈) ပါး

၁။ ကိုယ်စိတ်တို့ ခိုင်မာခြင်း
၂။ မိန်းမောနစ်မျောခြင်း
၃။ ကြက်သီးမွေးညင်းထခြင်း
၄။ ချွေးထွက်ခြင်း
၅။ မျက်ရည်ကျခြင်း
၆။ တုန်လှုပ်ခြင်း
၇။ အဆင်းဖောက်ပြန်ခြင်း
၈။ အသံပျက်ခြင်း