ရုပ် (၁၁) မျိုး

၁။ အတီတ - ဖြစ်ပြီးသော ရုပ်။
၂။ အနာဂတ - ဖြစ်လတံ့သော ရုပ်။
၃။ ပစ္စုပ္ပန္န - ဖြစ်ဆဲ ရုပ်။
၄။ အဇ္စျပ္ပတ္တ - အတွင်းသန္တာန်၌ ဖြစ်သော ရုပ်။
၅။ ဗဟိဒ္ဓ - အပသန္တာန်၌ဖြစ်သော ရုပ်။
၆။ ဩဠာရက - ကြမ်းတမ်းသော ရုပ်။
၇။ သုခုမ - နူးညံ့သော ရုပ်။
၈။ ဟီန - ယုတ်ညံ့သောရုပ်။
၉။ ပဏီတ - မြင့်မြတ်သော ရုပ်။
၁၀။ ဒူရေ - ဝေးသော (အသိခက်သော ရုပ်။)
၁၁။ သန္တိကေ - နီးသော ရုပ် (အသိလွယ်သော ရုပ်။)
(ဝိဘင်္ဂပါဠိတော်)